Recent Werk

In mijn nieuwe schilderijen heb ik mijzelf een onderzoeksvraag gesteld: “Wat leeft er bij mij van binnen? Hoe maak ik dat zichtbaar?” Tijdens het schilderen komen er vragen op zoals: “Wat is dat wat ik schilder?  Hoeveel waarheidskracht heeft mijn schilderij? Wat heeft het te vertellen?” Die ervaringen komen als beeld tevoorschijn, vorm wordt soms bewegelijk, verstarring vervloeit,  licht en duisternis vloeien ineen tot kleur.

Tijdelijke binnenruimte

Van de vier elementen; aarde , water, vuur en lucht, kan lucht zich het meest uitbreiden. Zij heeft nauwelijks natuurlijke grenzen. Toch krijgt lucht in levende wezens, doordat zij ritmisch wordt ingeademd, een tijdelijke binnenruimte. In planten, dieren en mensen verinnerlijkt zij zich voor enkele ogenblikken doordat wij haar inademen, waardoor er uitwisselingen ontstaan, en dan weer uitademen. De lucht ademt zo tussen kosmos en aarde en zondert zich op aarde in binnenruimte af. Zo wordt zij uitdrukking van de menselijke ziel die in dezelfde pendelslag leeft tussen de wereld waaraan zij deelneemt en het binnenleven waarin zij tot zichzelf komt. Deze binnenruimte vorming wil ik graag uitdrukken in mijn schilderingen. Vanuit mijn meditatie ontstaan er beelden die ik zichtbaar wil maken in mijn schilderwerk. Woorden die we in het dagelijks leven kennen zoals “het lucht op” en “het ademt de geest” zijn bijvoorbeeld uitdrukkingen van deze binnenruimten.