Op weg naar de graal

In deze cursus van vijf zaterdagen wil ik heel graag met jullie werken aan een eigen beeld van je ontwikkelingsweg, via het Koning Arthur en Parzival motief.

Koning Arthur was koning rond de 8e/9e eeuw (er zijn ook verhalen vanaf de 5e eeuw bekend) een held omringd door 12 ridders, die zich bezig hielden met het bestrijden van de demonen, die in de bevolking huisde . De ridders van de ronde tafel vechten uiterlijk. De ridders doen allemaal hun uiterste best om de allergrootste ridder te zijn.

Die ridder is Parzival ‘ de zuivere dwaas’ Van geen conventies in het ridderdom de hoogte – hij is immers zeer angstvallig uit de buurt van de ridders gehouden door zijn moeder Herzeleide- leeft hij zich helemaal uit, doet alles tegen de regels in , beseft niet wat hij doet…..maar wordt ‘ de beste ridder, die Graalkoning wordt’. Kunnen wij het eigen “Graalsmotief “ al schilderend zoeken van onze ontwikkelingsweg?

We beginnen met de kleuren kobaltblauw en smaragdgroen. De uitleg over de kleuren vanuit het licht en duisternis principe komen natuurlijk ook aan de orde. Graag vertel ik hierover aan het begin van de schilderdag zodat we daarna kunnen gaan sluieren.

Ik wil de eerste dag van de cursus beginnen met een houtskool oefening vanuit het licht en de duisternis zodat er al een eigen beeld kan ontstaan wat daarna gesluierd kan worden.

Praktische informatie

Wanneer:
Zaterdag 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei en 2 juni.
Waar: 
Dorpsstraat 200 Zoetermeer
Kosten:
300 euro inclusief materiaal koffie en thee en soep.
Inschrijven:
Door overmaking op bankrekening nummer NL97 TRIO 0254851630 t.n.v. B Beck Zoetermeer

Je schrijft in voor de hele cursus .

Impressie atelier