ANGELS TALK

Deze expositie gaat over het hoorbare in de stilte, iets zien in je ooghoek, het licht wat soms magisch van kleur verandert, de zon die op of onder gaat, het ruisen van de wind. In die onbewaakte momenten en overgangen hoor ik het. Wanneer je goed luistert kan je deze momenten zelf ook ervaren. In het woord luisteren zit het woordje lui: door stil te worden, achterover te leunen en ‘lui’ te worden komt de inspiratie. De engelen laten zich horen, willen gehoord worden en daar komt dan ook een beeld bij. Dan ik kan aan de slag. Steeds meer mensen hebben engelervaringen. Wanneer ze dit in mijn werk herkennen zie ik dat veel mensen ontroerd raken door de schilderijen. De beelden worden herkend en er kan een ‘ont-moeting’ plaatsvinden. Er ontstaat een gesprek en de engelen praten mee. Als je voor de schilderijen staat is het nog niet af, het moet nog gezien worden. Ik nodig u dan ook van harte uit om mijn schilderijen ‘af’ te komen kijken.

Brigitte Beck                                                                Rudolf Steiner Verzorgingshuis

infobrigittebeck@gmail.com                                    Nieuwe Parklaan 58

www.brigittebeck.nl                                                   2597 LD Den Haag

                                                                                        Openingstijden op werkdagen 

                                                                                         van 9.00uur tot 16.00uur